Blog

 • Polityka prywatności

  Niniejszy dokument dotyczy zakresu i sposobu przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z zasobów strony: www.revcoin.io (dalej „Strona”) w ramach praw przysługujących Użytkownikowi. Mając na uwadze bezpieczeństwo, kierujemy się zasadami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa, w tym:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

  I. Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych jest Revenue Capital LLC.

  II. Cel przetwarzania danych osobowych

  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu niezbędnego i prawidłowego świadczenia usługi w zakresie udostępnionej Strony.
  2. Dane osobowe mogą być wykorzystywane do działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem wyraźnego wyrażenia na to zgody i posiadania aktualnej zgody.

  III. Gromadzenie danych

  1. W zakresie korzystania ze Strony przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
  • publicznego adresu IP Użytkownika;
  • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
  • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
  • czasu nadejścia zapytania;
  • pierwszego wiersza żądania http;
  • kodu odpowiedzi http;
  • liczby wysłanych przez serwer danych;
  • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
  • informacji o przeglądarce Użytkownika;
  • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

  Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu. Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

  • zarządzania Stroną;
  • stwierdzenia ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
  • badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Strony oraz w celach statystycznych,
  1. Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Strony może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:
  • imię i nazwisko;
  • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
  • treść wiadomości kontaktowej.

  Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie ze Strony w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają.

  IV. Prawa Użytkownika

  1. Prawo dostępu do informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
  2. Prawo do poprawienia lub sprostowania danych osobowych.
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych bez podania przyczyny. Dane zostają usunięte wówczas, gdy dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonywane czynności.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych bez podania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności
  5. Prawo do przeniesienia danych innemu podmiotowi.
  6. Z powyższych praw, można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: [email protected], określając uzasadnienie i treść żądania.
  7. Administrator informuje o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.
  8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  V. Okres przetwarzania

  Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane tylko przez okres, w którym będzie do tego podstawa prawna, a wiec do momentu w którym przestanie na administratorze ciążyć prawny obowiązek zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych Użytkownika

  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń
  • zgoda zostanie cofnięta, jeśli zgoda ta była podstawą przetwarzania w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi później.

  VI. Polityka plików cookies / Profilowanie

  1. Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Revenue Capital LLC.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić ją, dostosowując do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  1. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jej opuszczenia lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  3. Administrator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre, dostepne na niej funkcjonalności.
  4. W przypadku gdyby wykorzystanie plików cookies mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających na Użytkownika w podobnie istotny sposób, będą one przeprowadzane tylko za wyraźną zgodą Użytkownika.
  5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i mogą być również wykorzystywane przez partnerów współpracujących z administratorem Strony.

Our website uses cookie files for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the option to disable them in the browser, so that no information will be collected. More information can be found in our Privacy Policy.