Blog

  • Wypalanie tokenów. Dlaczego i jak się to robi?

    Wypalanie tokenów. Dlaczego i jak się to robi?

    Prawo popytu i podaży zakłada, że gdy jakiejś usługi, bądź towaru zaczyna brakować, jego wartość zaczyna rosnąć. W świecie kryptowalut zasada ta stanowi podstawę wypalania tokenów. Wiele projektów kryptograficznych podejmuje programy do wypalania tokenów. Niektórzy robią to regularnie, podczas gdy inni dokonują go jednorazowo.  Wypalanie tokenów polega na trwałym i nieodwracalnym usunięciu istniejących tokenów z…

    Read More

Our website uses cookie files for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the option to disable them in the browser, so that no information will be collected. More information can be found in our Privacy Policy.