Blog

 • Twój pierwszy portfel kryptowalut

  Twój pierwszy portfel kryptowalut

  Według Wikipedii portfel kryptowalutowy to urządzenie, nośnik fizyczny, program lub usługa, która przechowuje klucze publiczne i/lub prywatne do transakcji kryptowalutowych. Pewnie niewiele z tego rozumiesz więc w tym artykule postaramy się wyjaśnić Ci to w prostszy sposób. Do czego służy portfel kryptowalut. Zacznijmy od tego, że portfel ten służy do przechowywania oraz odbierania i wysyłania…

  Read More

 • Crypto Wallet – How it Works?

  Crypto Wallet – How it Works?

  According to Wikipedia, a cryptocurrency wallet is a device, physical medium, program or service that stores public and / or private keys for cryptocurrency transactions. You probably don’t understand much of it, so in this article we’ll try to explain it to you in a simpler way. What is a cryptocurrency wallet for? Let’s start…

  Read More

Our website uses cookie files for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the option to disable them in the browser, so that no information will be collected. More information can be found in our Privacy Policy.