Blog

 • Wypalanie tokenów. Dlaczego i jak się to robi?

  Wypalanie tokenów. Dlaczego i jak się to robi?

  Prawo popytu i podaży zakłada, że gdy jakiejś usługi, bądź towaru zaczyna brakować, jego wartość zaczyna rosnąć. W świecie kryptowalut zasada ta stanowi podstawę wypalania tokenów. Wiele projektów kryptograficznych podejmuje programy do wypalania tokenów. Niektórzy robią to regularnie, podczas gdy inni dokonują go jednorazowo. 

  Wypalanie tokenów polega na trwałym i nieodwracalnym usunięciu istniejących tokenów z obiegu, tworząc środowisko do wzrostu wartości pozostałych tokenów. Praktyka spalania jest dosyć powszechna w branży i jest bardzo prosta. Spalanie tokenów to działanie podejmowane przez twórców danego projektu w celu usunięcia z obiegu określonej liczby dostępnych tokenów.

  Istnieje kilka powodów, dla których spala się tokeny. Jednak ostatecznym celem jest stworzenie niedoboru tokena z nadzieją na podniesienie jego wartości.  Większe projekty takie jak Bitcoin i Ethereum nie muszą korzystać z tego mechanizmu. Natomiast wypalanie jest często używane przez altcoiny i mniejsze giełdy.  Kontrolują w ten sposób liczbę tokenów w obiegu. Daje to znaczące korzyści dla potencjalnych inwestorów.

  Wypalanie tokenów ma kilka unikalnych zastosowań i jest wykorzystywane do osiągania różnych celów. 

  Jak działa wypalanie tokenów?

  Proces obejmuje wykupienie lub wycofanie danego coin’a przez twórców projektu, a następnie usunięcie ich z rynku. W tym celu tokeny umieszczane są w specjalnym publicznym znanym portfelu, który jest widoczny dla wszystkich, ale jest zablokowany. Status znajdujących się w nim tokenów jest publikowany na blockchain.

  Istnieje wiele różnych sposobów spalania tokenów główną różnicą między nimi jest cel tego procesu. Są projekty, które stosują jednorazowe spalenie po zakończeniu ICO (wstępnej oferty monet), po to by usunąć niesprzedane tokeny z rynku. Inne projekty decydują się na okresowe palenie monet w stałych lub zmiennych odstępach czasu. 

  Przyczyny wypalania tokenów

  Co tak naprawdę sprawia, że konieczne jest palenie kryptowaluty? Istnieje wiele powodów, oto najważniejsze:

  Mechanizm konsensusu

  Dotyczy to projektów wykorzystujących Proof-of-Burn (POB) jako mechanizm konsensusu. To bardzo ciekawy i wyjątkowy sposób na osiągnięcie konsensusu w rozproszonej sieci. Wymaga to od inwestorów dla jego osiągnięcia wypalenia części monet.

  Zwiększenie wartości tokenów

  Stosunek popytu do podaży danego dobra nadaje mu wartość, a tutaj akurat krypto-walucie. W przeciwieństwie do walut fiat, kryptowaluty mają charakter deflacyjny. Podaż większości kryptowalut jest stała, bez “dodrukowania”  monet po osiągnięciu całkowitej podaży.

  Spalanie tokenów zmniejsza całkowitą podaż w obiegu, ponieważ są one celowo niszczone. Jest to skuteczna metoda zwiększania i stabilizacji wyceny tokenów. Z ekonomicznego punktu widzenia oczywiste jest, że zmniejszenie ilości na rynku danego dobra, czyni je bardziej wartościowym.

  Jak przebiega wypalanie tokenów?

  Z reguły proces spalenia wygląda następująco:

  • właściciel tokenów tworzy polecenie do procesu wypalenia tokenów. Informując smart kontrakt o tym,  że chce spalić określoną ilość
  • Smart kontrakt sprawdza, czy dany użytkownik ma wskazaną przez niego ilość tokenów w swoim portfelu 
  • następnie wskazana przez użytkownika liczba jednostek wartości zostanie automatycznie odjęta z jego portfela. W tym momencie całkowita podaż na giełdzie zostaje odpowiednio pomniejszona, a wskazane tokeny zostają spalone
  • jest to proces nieodwracalny i dlatego kryptowalut poddanych porcesowi spalenia nie można odzyskać

  Jak to wygląda na konkretnym przykładzie?

  Przykładem takiego działania jest Revenue Coin, który jest tokenem deflacyjnym. Ilość RevCoinów w obrocie zmniejsza się z upływem czasu. Wynika to z tego, że Revenue Coin posiada wpisany w mechanizm smart kontraktu stały zasób coinów i model comiesięcznego zmniejszania ich ilości. 

  W podobny sposób jak RevCoin działa coin Binance’a (BNB). Każdorazowe spalenie BNB wiąże się ze skokowym wzrostem jego wartości na giełdzie. Sukcesywne, stałe pomniejszanie zasobu RevCoina w obrocie (w sposób wykładniczy) pozwala precyzyjnie oszacować zasoby RevCoina w przyszłości. 

  Wartość tokena systematycznie rośnie dzięki temu, że co miesiąc, 10% przychodów każdej z firm portfelowych przeznaczane jest na wykup Revenue Coinów dostępnych na rynku publicznym. Następnie 50% wykupionych RevCoinów jest niszczonych (spalanych), a pozostałe 50% trafia do funduszu przeznaczonego na przyszłe zaangażowanie w kolejne spółki, które będa przeznaczać swoje przychody na wzrost wartości ReVCoina. 

  Każda z osób, która obejmie tokeny na etapie przeprowadzania Initial Coin Offer (ICO), będzie miałą możliwość wprowadzania ich do obiegu. Zakładana jest pełna wymienialność RevCoina na kryptoaktywa i tradycyjne waluty (fiaty) dostępne na giełdach. 

  Wypalanie tokenów – idealne działanie ze strategicznego punktu widzenia

  Jak bardzo wypalanie tokenów jest korzystne dla inwestorów? Szybka odpowiedź – bardzo. W dłuższej perspektywie daje to bardzo duże zyski. Wypalanie powoduje, że część zysku wytworzonego, przekazywana jest na cel obniżenia podaży. Z czasem pozwala na znaczne zmniejszenie podaży, a przez to zwiększenia ceny tokenów. Osoby z aktywami na giełdzie są o planowanym wypaleniu wcześniej informowane. Mają tym samym więcej czasu, aby przygotować się na to i osiągnąć w ten sposób większy zysk.

Our website uses cookie files for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the option to disable them in the browser, so that no information will be collected. More information can be found in our Privacy Policy.